ADHD bij jongeren

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
Wanneer jongeren minstens 6 maanden impulsief en hyperactief gedrag vertonen, kan men spreken van een aandachtstekortstoornis, impulsiviteit of hyperactiviteit.

Wie deze diagnose krijgt of stelt moet weten dat er geen algemeen aanvaarde psychologische of neurofysiologische test is waarmee de diagnose ADHD eenduidig vast te stellen is.

ADHD aandachtstekortstoornis

Een aandachtstekortstoornis betekent niet dat het kind te weinig aandacht krijgt, maar te weinig aandacht heeft voor zijn omgeving.
Het komt erop neer dat het kind of de jongere vaak moeite heeft met aandacht voor of luisteren naar opdrachten, taken afwerken of details verzorgen bij deze taken, vaak dingen verliest voor het uitvoeren van deze taken, en vaak de concentratie verliest.
ADHD’ers zijn sneller verslaafd

ADHD Impulsiviteit

Een impulsief kind zal handelen/spreken voor het nadenkt, frequent veranderen van activiteit, zenuwachtig gedrag vertonen, moeilijk georganiseerd te werk gaan en veel toezicht nodig hebben. Ook zal het zijn of haar fouten niet kunnen toegeven.

ADHD Hyperactiviteit

Een ADHD kind zal in extreme mate impulsief zijn, klimmen en lopen, moeilijk tot niet stil kunnen zitten (ook gedurende de slaap veel bewegen), altijd bezig zijn.

Comorbiditeit

ADHD kan zich op uiteenlopende wijzen manifesteren. Als stoornis op zich of als comorbide stoornis naast bijvoorbeeld een leerstoornis, pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme e.a.), het syndroom van Gilles de la Tourette, een angststoornis of stemmingsstoornis, een aanpassingsstoornis, een hechtingsstoornis van het ontremde type, een gehoorstoornis, dyslexie, symptomen van een organisch-cerebrale stoornis (epilepsie, chorea), een verstandelijke functiebeperking, of met onderdrukte ADHD-symptomen, terwijl alleen de symptomen van de comorbide stoornis tot uitdrukking komen. ADHD is dus erg complex.

Bij zo’n 3 op de 10 ADHD-kinderen blijft het syndroom verder bestaan op volwassen leeftijd. Het komt drie keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes.

Hulpverlening voor jongeren

De discussie tussen medicatie en gedragstherapie lijkt in het voordeel van de eerste mogelijkheid uit te draaien. Voor geschikte medicatie moet de behandelende arts per jongere oordelen.

Behandeling is absoluut nodig. Kinderen met ADHD hebben, zeker in combinatie met een antisociale gedragsstoornis, grotere kans om in criminaliteit te vervallen. Ze ondervinden moeilijkheden om vrienden te maken en raken sneller aan problematisch middelengebruik. Yes We Can Clinics heeft de deskundigheid en ervaring in huis om jongeren met deze problematiek te behandelen en te begeleiden naar een mooie toekomst.

Heeft u een kind met ADHD?

ADHD kan door Yes We Can Clinics goed behandeld worden. De behandeling moet het kind of de jongere de mogelijkheid bieden nadien in de hele samenleving te kunnen functioneren. Een contextuele aanpak houdt in dat ook ouders (psycho-educatie en gedragstherapie) in de hulpverlening betrokken worden. Medicatie wordt hier beperkt of niet voorgeschreven.

Hulpverlening is nodig omdat deze groep een verhoogde kans kent op stemmingsproblematiek, problematisch middelengebruik en een gewelddadige dood.

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics en de intakeprocedure?
Neem dan contact met ons op via tel. 040 211 0311 of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Lees hier meer over gedragsstoornissen.

Vraag een intakegesprek aan