Fellowraad

Net zoals alle GGZ-instellingen heeft Yes We Can Clinics ook een cliëntenraad. Wij noemen dit onze fellowraad. In deze raad zitten oud-fellows en ouders van fellows. Zij vertegenwoordigen de families die bij Yes We Can Clinics zijn en worden behandeld. Zij houden zich bezig met de (gemeenschappelijke) belangen van jongeren én hun families die op de zorg van Yes We Can Clinics zijn aangewezen.

De fellowraad heeft medezeggenschap in de totstandkoming van besluiten die binnen onze organisatie worden gemaakt. De leden van de fellowraad leveren een actieve bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de behandeling van Yes We Can Clinics. De fellowraad volgt het beleid van Yes We Can Clinics op de voet, staat nauw in contact met het bestuur en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit over onderwerpen die volgens hen van belang (kunnen) zijn voor een goede behandeling. Alles om een nóg betere behandeling neer te zetten voor huidige én toekomstige fellows en hun families.

Heeft u zelf vragen, opmerkingen en/of suggesties die relevant kunnen zijn voor de fellowraad? Stuur deze dan naar: fellowraad[email protected]