Fellowraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht GGZ-instellingen tot het instellen van een cliëntenraad. Op die manier hebben cliënten of vertegenwoordigers medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van GGZ-instellingen. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten uit het verzorgingsgebied van Yes We Can Clinics. De cliëntenraad (fellowraad) levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg geleverd door Yes We Can Clinics, in de ruimste zin van het woord.

De fellowraad houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van jongeren en hun families die op de zorg van Yes We Can Clinics zijn aangewezen. De fellowraad volgt het beleid van Yes We Can Clinics op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn voor een goede zorgverlening. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Wel zijn deze raadslieden bereid te luisteren en eventuele klachten te bundelen.

De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten te ontvangen. U kunt deze kenbaar maken door een e-mail ([email protected]) naar hen te sturen.