Onderzoeksresultaten effectiviteit behandelingen

Uitgevoerd door onafhankelijkonderzoeksbureau Quelsa

Iets wat we enorm belangrijk vinden is de effectiviteit van de behandeling. Dit sluit dan ook vrijwel direct aan bij ons motto: álles voor de fellows. De beste behandeling kunnen we natuurlijk alleen realiseren door te meten én daarna direct te verbeteren en verder te bouwen. Meten is nu eenmaal weten en daarom meten wij constant de effectiviteit van de behandeling. Ook in 2023 hebben we weer een grote effectiviteitsmeting laten doen door onafhankelijk onderzoeksbureau Quelsa. Hieronder staat een samenvatting van de resultaten. Liever het gehele onderzoeksrapport bekijken? Klik hier.

Om de effectiviteit van de behandeling op langere termijn te kunnen volgen, worden fellows die de behandeling hebben afgerond structureel gevolgd. Eens in de drie jaar worden duizenden oud-fellows groepsgewijs per mail benaderd. Eerder onderzoek vond plaats in 2013, 2017 en 2020. 

Het bereik van het onderzoek groeit

In 2017 waren er 349 fellows uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. In 2020 waren er 1743 fellows uitgenodigd en in 2023 waren het er 1899. De hoge respons wijst op een grote loyaliteit en binding met de organisatie Yes We Can Clinics.

2017: 48,4%

2020: 20,8%

2023: 40,4%

Het onderzoek is in 2023 afgenomen bij fellows die een 7-weekse of 10-weekse behandeling hebben gehad in de kliniek én die de dagbehandeling hebben afgerond. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 21 jaar. 

Meer fellows blijven in herstel

In het onderzoek van 2023 geeft 57% van de fellows aan sinds hun behandeling in herstel te zijn en geen terugval te hebben gehad, 28% geeft aan te zijn teruggevallen en heeft het herstel opgepakt mat de handvatten die ze tijdens de behandeling hebben meegekregen, 14% zit nog in terugval. In 2017 was de groep die sinds behandeling in herstel was 54% en in 2020 was dat 40%. 

Yes We Can Clinics behandeld jongeren met psychische probelemen, verslavingen en gedragsproblemen. Een terugval kan zich daarom uiten in middelen, maar ook in gedrags- of psychische problemen.

Fellows werken actiever aan hun herstel

Fellows krijgen tijdens de behandeling handvatten om in herstel te blijven, denk hierbij aan meetings, sponsors, het gebruik maken van de 10-acties, abstinent leven en in verbinding blijven met oud-fellows en familie. In 2023 is de groep fellows die geen van de genoemde activiteiten onderneemt afgenomen tot 3%. In 2020 was dat nog 12% en in 2017 13%.

Hulp van oud-fellows en ouders/verzorgers blijft het meest belangrijk

De twee meest voorkomende activiteiten zijn en waren hulp vragen aan ouders en contact met (oud)-fellows. De groep die aangeeft dit te doen is gegroeid. In 2017 werd alleen contact met oud-fellows genoemd door 56%, in 2020 was dat nog respectievelijk 59% (ouders) en 51% (oud-fellows). In 2023 was dat voor ouders én oud-fellows 63%.

Fellows geven hun leven een ruim voldoende

De fellows uit het onderzoek van 2020 geven hun leven vóór de behandeling een 2,7 onderstaand de gemiddelde cijfers ná een behandeling bij Yes We Can Clinics. 

2017: 7,2

2020: 7,2

2023: 7,0

In de nazorg geven de fellows in het najaar van 2023, gemiddeld een 7,6 voor hun kwaliteit van leven.