Autisme

De hersenen van jongeren met autisme functioneren anders dan die van leeftijdsgenoten zonder autisme. Zo kunnen waarnemingen van deze jongeren uit losse fragmenten bestaan die niet of nauwelijks een verband met elkaar hebben.

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is autisme?

Tegenwoordig wordt veel gesproken over het autisme-spectrum. Hieruit blijkt wel dat autisme niet wordt gezien als één aandoening, maar dat er verschillende verschijningsvormen van zijn. Naast het klassiek autisme (een aandoening die Yes We can Clinics helaas niet behandelt) zijn er bijvoorbeeld het syndroom van Asperger en de Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven, (afgekort POS-NAO) 

De hersenen van jogneren met autisme functioneren anders dan die van leeftijdsgenoten. Verbanden tussen waarnemingen die voor de gemiddelde jongere vanzelfsprekend zijn, zijn voor jongeren mét autisme minder duidelijk. Een ander kenmerk van autisme zijn beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie. Ook ziet men bij jongeren met autisme vaak een beperkt, herhalend of stereotiep gedragspatroon. Sommige jongeren kunnen lastig omgaan met hun beperkingen en problemen. 

Behandeling van autisme

Het programma van Yes We Can Clinics maakt veel gebruik van groepsdynamiek en de omgeving is heel prikkelrijk. Dat is, afhankelijk van de aard van de beperking, voor jongeren met autisme minder geschikt. In zijn algemeenheid stellen we dat als sprake is van ‘klassiek autisme’, de behandeling niet geschikt is. Tegelijkertijd helpen we veel jongeren die een vorm van autisme hebben en hierdoor of hierbij ook nog serieuze andere problemen ervaren (psychische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen). Door onze behandeling helpen we de jongeren om deze problemen de baas te worden en weer op een prettige manier te kunnen leven en functioneren in de samenleving. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier

Informatieavond

Yes We Can Clinics organiseert iedere maand een informatieavond in het Van der Valk Hotel Eindhoven. U bent van harte welkom. Wilt u een van deze avonden bijwonen? Meldt u zich dan aan op deze pagina.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand die kampt met problemen binnen het autismespectrum aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinisch programma van 10 weken en 10 weken nazorg, waarbij onvoorwaardelijke, warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Ruim 300 medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Onze unieke aanpak