Aanmelden voor bij Yes We Can Clinics

Gegevens Contactpersoon

Na de aanmelding

Na aanmelding wordt u, ouders en/of verzorgers en jongere, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het persoonlijke intakegesprek wordt bekeken of het programma van Yes We Can Clinics aansluit bij de problematiek van de jongere. Om alles gestroomlijnd te laten verlopen vragen we u vooraf een verwijzing te regelen bij uw huisarts. Dat kan hij/zij elektronisch doen via www.zorgdomein.com.

Voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn (en dit tijdens de behandeling ook niet worden) kan de verwijzing ook plaatsvinden door het wijkteam of CJG van de gemeente, of door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering).

Ook vragen we u bij de intake de volgende documenten mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van deelnemer
  • Zorgpas of zorgpolis
  • Medicatielijst apotheek
  • Rapportage eerdere hulpverlening
  • Toestemmingsverklaring gezaghebbende ouder (indien de ouder niet aanwezig is bij intake)

Yes We Can Clinics zal uw vragen, de aanmelding en alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Heeft u vragen over Yes We Can Clinics of de inschrijving, of heeft u na uw aanmelding geen bevestigingsmail ontvangen? Neem contact op door het contactformulier in te vullen of te bellen naar +31 (0)40 – 211 0311.