Behandeling van ADHD

24 uur per dag, 7 dagen per week

Bij Yes We Can Clinics staan we 24/7 klaar om jongeren met ADHD warme en professionele begeleiding te bieden. We helpen de jongeren, die we ‘fellows’ noemen, om meer inzicht te krijgen in zichzelf en in hun kracht te gaan staan, zodat ze weer prettig kunnen functioneren in de samenleving. We kijken daarbij niet naar de ‘labels’ die zij in het verleden hebben gekregen, maar juist naar hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. De klinische behandeling van jongeren met ADHD duurt 7 of 10 weken. In ons nazorgtraject Yes We Do werken de jongeren verder aan hun herstel en ontwikkeling. Hierbij speelt bijvoorbeeld het vinden van een goede levensinvulling een belangrijke rol.

Herkenning

Een belangrijk deel van de behandeling vindt plaats in groepsverband. Tijdens groepssessies delen jongeren hun verhaal, geven ze elkaar feedback en stellen ze persoonlijke doelen vast. Er is veel herkenning, omdat de jongeren en de ervaringsdeskundige counselors die de sessies leiden soortgelijke problemen hebben (gehad). Dat geeft de jongeren vertrouwen en de wil om te veranderen.

Verloop behandeling bij Yes We Can Clinics

Na uw aanmelding verloopt de behandeling bij Yes We Can Clinics als volgt:

Behandelvormen voor jongeren met ADHD

In de behandeling is veel aandacht voor de familie van de jongere (systeemtherapie). Ouders volgen het Ouderprogramma  en kunnen zo lang ze willen gebruikmaken van het nazorgprogramma voor ouders. Broers en zussen krijgen ondersteuning via ons programma Yes We Too. Daarnaast zijn er dagelijks sport- en outdooractiviteiten waarin de jongeren met elkaar samenwerken, grenzen verleggen en hun doelen kunnen oefenen in de praktijk.

Bij de behandeling van ADHD zetten we ook gedragstherapie en vaardigheidstrainingen in. Iedere jongere heeft elke week verschillende een-op-eensessies met een vaste behandelaar, die nauw samenwerkt met onze andere professionals. Zo weten we altijd goed hoe het met de jongeren gaat en wat zij nodig hebben.  

Lees hier meer over onze behandelaanpak.