Onderzoek

In 2019 heeft Yes We Can Clinics de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) gevraagd om nader onderzoek te doen naar onze werkwijze en het effect van de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat voor fellows, hun ouders en onze financiers (overheid, gemeenten en verzekeraars) helder is hoe wij werken en wat het resultaat daarvan is.

Het onderzoek van IVO bestaat uit drie onderdelen: een beschrijving van de effecten van onze behandeling, een beschrijving van onze werkwijze en herstelverhalen van onze fellows en hun ouders.

Wij zijn er trots op dat ook IVO constateert dat Yes We Can Clinics sterk bijdraagt aan het persoonlijk herstel van duizenden jongeren. Door hen de juiste behandeling en handvatten te geven, slaagt het overgrote deel van de jongeren erin weer een leven zonder hulpverlening op te bouwen. 

Dit onderzoek bevat daarnaast ook goede aanknopingspunten om onze behandeling nóg verder te verbeteren, zoals we dat ook de afgelopen negen jaar continu hebben gedaan. Wij zijn de onderzoekers en vooral ook alle deelnemers aan het onderzoek dan ook ontzettend dankbaar.

Hieronder zijn de uitkomsten van de verschillende delen van het onderzoek te lezen:

Onderzoek naar het effect van de behandeling van Yes We Can Clinics
Onderzoek naar de behandelmethode van Yes We Can Clinics
Onderzoek onder de cliënten Yes We Can Clinics

Een samenvatting van de resultaten is hier te vinden:
Samenvatting onderzoek IVO – Yes We Can Clinics