Onderzoek

Iets wat we enorm belangrijk vinden is de effectiviteit van de behandeling. Dit sluit dan ook vrijwel direct aan bij ons motto: álles voor de fellows. De beste behandeling kunnen we natuurlijk alleen realiseren door te meten én daarna direct verder te bouwen en te verbeteren. Meten is nu eenmaal weten en daarom meten we constant de effectiviteit van de behandeling.

Onderzoek Quelsa 2020

De behandeling van Yes We Can Clinics is voor het overgrote deel van de jongeren effectief. 74% van de fellows heeft na Yes We Can geen specialistische ggz meer nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Quelsa onder jongeren die in 2016, 2017, 2018 én 2019 bij Yes We Can Clinics behandeld zijn. Het onderzoek door bureau Quelsa is gehouden in juni en juli 2020. Hieronder een factsheet met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

Benieuwd naar het hele rapport? Kijk dan hier.

Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO)

In 2019 heeft Yes We Can Clinics de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) gevraagd om nader onderzoek te doen naar onze werkwijze en het effect van de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat voor fellows, hun ouders en onze financiers (overheid, gemeenten en verzekeraars) helder is hoe wij werken en wat het resultaat daarvan is.

Het onderzoek van IVO bestaat uit drie onderdelen: een beschrijving van de effecten van onze behandeling, een beschrijving van onze werkwijze en herstelverhalen van onze fellows en hun ouders.

Dit onderzoek bevat daarnaast ook goede aanknopingspunten om onze behandeling nóg verder te verbeteren, zoals we dat ook de afgelopen negen jaar continu hebben gedaan. Wij zijn de onderzoekers en vooral ook alle deelnemers aan het onderzoek dan ook ontzettend dankbaar.

Hieronder zijn de uitkomsten van de verschillende delen van het onderzoek te lezen:

Onderzoek naar het effect van de behandeling van Yes We Can Clinics
Onderzoek naar de behandelmethode van Yes We Can Clinics
Onderzoek onder de cliënten Yes We Can Clinics

Een samenvatting van de resultaten is hier te vinden:
Samenvatting onderzoek IVO – Yes We Can Clinics