Kenmerken en symptomen van eetstoornissen

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, namelijk anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder (BED), de eetstoornis nao en orthorexia nervosa. Ze komen op deze pagina kort aan de orde. 

Anorexia nervosa

Jongeren met anorexia nervosa proberen de hele dag hun eetlust en hongergevoel te onderdrukken. Zij zijn bang om aan te komen en voelen zich ‘dik’ terwijl zij vaak al op een (te) laag gewicht zitten. De zeer beperkte inname van voedsel gaat vaak samen met overmatig sporten en kan ernstige, soms levensbedreigende gevolgen hebben.

Boulimia nervosa

Bij boulimia nervosa worden eetbuien afgewisseld met perioden van (heel) weinig eten, braken of laxeren en/of overmatig sporten. Tijdens een eetbui eten jongeren heel veel in korte tijd en hebben zij geen controle over hun eetgedrag. Na een eetbui voelt de persoon zich vaak schuldig en zijn er gevoelens van schaamte. Veel jongeren met boulimia hebben een gezond gewicht, maar zijn hier toch erg ontevreden over.

Amber

Amber werd behandeld voor haar depressie en eetstoornis

Binge eating disorder

Binge Eating Disorder (BED) is een eetstoornis waarbij jongeren in korte tijd een grote hoeveelheid voedsel innemen. De eetbuien worden niet altijd of minder gecompenseerd door perioden van diëten, braken en overmatig sporten dan bij boulimia nervosa. Daardoor neemt het gewicht vaak toe en bestaat het risico op obesitas.

Orthorexia nervosa

Iemand met orthorexia nervosa is obsessief bezig met gezond eten. Het begint onschuldig maar langzamerhand gaat iemand steeds meer soorten voedsel niet meer eten. Dit kan leiden tot ernstige voedingstekorten. Orthorexia kan uiteindelijk overgaan in anorexia.

Eetstoornis nao

De eetstoornis nao (niet anderszins omschreven) is de meest voorkomende eetstoornis en heeft verschillende kenmerken van de eetstoornissen anorexia, boulimia, binge eating en orthorexia. Het gaat om een combinatie van symptomen, maar niet alle kenmerken van één specifieke diagnose komen voor. Iemand heeft bijvoorbeeld regelmatig een eetbui, maar minder vaak dan bij boulimia en binge eating. Of iemand voldoet aan alle criteria van anorexia maar heeft nog wel een gezond BMI. Nao is even ernstig als de andere eetstoornissen en vraagt om deskundige behandeling.