Behandeling van eetstoornissen

Behandeling van eetstoornissen

Als jongeren op een stabiel gewicht zitten, geen levensbedreigende BMI hebben (minimaal 17,5) en kampen met een meervoudige diagnose helpen wij ze om deze problemen de baas te worden en om weer op een gelukkige manier verder te kunnen gaan met het leven.

Noëlle

Noëlle werd behandeld voor haar depressie, verslaving en eetstoornis.

In de behandeling van een eetstoornis hebben we allereerst aandacht voor de achtergrond van het probleem. Wat is de onderliggende pijn? Welke belemmerende gedachten en patronen spelen een rol? Zowel de jongeren als hun ouders krijgen meer inzicht in wat er speelt en hoe zij kunnen werken aan herstel.

Ons multidisciplinaire team helpt de jongeren om tot een blijvend nieuw perspectief te komen, waarbij we steunen, motiveren en op het juiste moment de jongeren confronteren.

Dynamiek van de groep

In groepssessies leren de jongeren met en van elkaar. Zij delen persoonlijke ervaringen en geven elkaar feedback. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en ook de ervaringsdeskundige counselors die de sessies leiden, hebben dergelijke problemen gehad. Dat zorgt voor herkenning en geeft de jongeren de kracht om te veranderen. Dagelijks zijn er sportactiviteiten waarin samenwerking en het oefenen van doelen centraal staan. Ook psycho-educatie en andere gezamenlijke educatieve momenten dragen bij aan bewustwording en de kracht om te veranderen.

Individuele therapie

Iedere jongere heeft een vaste behandelaar die hij of zij verschillende keren per week ziet. In de een-op-eensessies krijgt de jongere de persoonlijke begeleiding die nodig is. Hierbij maken we gebruik van therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering.

Sport en spel

Actief bewegen is een belangrijk onderdeel in de behandeling van jongeren met eetstoornissen bij Yes We Can Clinics. Iedere dag worden er activiteiten georganiseerd door onze coaches in samenwerking met de fellows. Denk hierbij aan sporten als voetbal, boksen met een behandelaar of een stevige wandeling. Bij deze activiteiten wordt ook gekeken naar de rol die een fellow hierin kan spelen: jongeren die zich wat meer op de achtergrond willen houden, kunnen worden gevraagd om de leiding te nemen, terwijl fellows die wat meer aanwezig zijn juist de opdracht krijgen om zich meer dienend op te stellen.