Kenmerken en symptomen van een depressie

Hoe herken je jongeren die lijden aan een depressie?

Depressieve klachten kun je herkennen aan verschillende symptomen. De aard, ernst en duur van de klachten zijn bij iedereen verschillend. In het algemeen doen zich de volgende symptomen voor:

  • sombere gedachten en gevoelens
  • weinig tot geen zin en plezier in alles
  • gevoel van leegte, hopeloosheid
  • (chronische) vermoeidheid
  • isoleren van de omgeving
  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn

Ook eet- en slaapproblemen komen veel voor bij jongeren met een depressie. Daarnaast kan iemand terugkerende gedachten hebben aan de dood of denken aan zelfdoding.

Zware of ernstige depressies kunnen gepaard gaan met psychotische kenmerken, zoals het hebben van wanen (ideeën of overtuigingen die niet overeenkomen met de realiteit) en hallucinaties (waarnemingen zonder externe prikkel).

Manische depressie

Iemand noemen we manisch-depressief als hij of zij last heeft van sterke stemmingswisselingen. De ene keer is de persoon overdreven vrolijk (euforisch) en overactief, we spreken dan van een manische periode of manisch gedrag. De andere keer voelt iemand zich erg somber en passief en overheersen de depressieve gevoelensZowel tijdens een manische periode als een depressieve periode kunnen jongeren zich erg moeilijk concentreren op school of studie. Vaak verliezen zij het contact met de mensen om hen heen en zijn er ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en het gebruik van verslavende middelen.

Benthe

Benthe werd behandeld voor angststoornis, depressie en de gevolgen van sexting.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand die lijdt aan een depressiviteit aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons intakeformulier in. Heeft u nog vragen? Twijfel niet en bel ons op +31-(0)40-2110311.

Intake formulier