Heeft mijn kind een depressie?

Jongeren met een depressie lopen vaak vast op school, werk en met sociale contacten en in het gezin. Zij lopen het risico om geïsoleerd te raken en in een negatieve spiraal terecht te komen. Stemmingswisselingen, extreem sombere gevoelens, een negatief zelfbeeld, weinig energie etc. leiden ertoe dat de jongere zich steeds meer terugtrekt. Negatieve ervaringen versterken bovendien de negatieve gevoelens. Als ouder heb je steeds minder het gevoel contact te kunnen maken met je kind en bijsturen lukt al helemaal niet meer. Uw goed bedoelde adviezen of pogingen uw kind te helpen stuiten op weerstand en maken dat uw kind zich nog meer terugtrekt en het contact mijdt.  Uw kind mist vaardigheden om de negatieve spiraal te doorbreken, waardoor zij/hij geen uitweg meer weet en zich volledig alleen en machteloos voelt om tot verandering te komen.

Hoe herkent u een ernstige depressie?

Herkent u bij uw kind verschillende symptomen zoals hieronder beschreven dan is er mogelijk sprake van een depressie.

Enkele symptomen:

 • Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
 • Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
 • Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
 • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
 • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
 • Suïcidale gedachten

Jij als jongere moet letten op de volgende signalen:

 • Heb je problemen met slaap zoals nachtmerries?
 • Merk je bij jezelf een verlies van eetlust?
 • Heb je problemen met gedrag?
 • Zijn je cijfers op school duidelijk slechter dan voorheen?
 • Of zijn andere belangrijke gedragsveranderingen zoals jezelf terugtrekken, lusteloosheid, of agressiviteit?

Onze aanpak

Yes We Can Clinics is er voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Wilt u of jij als jongere meer weten hoe wij een depressie behandelen? Lees hier onze aanpak.

Hulp nodig bij jongeren met een depressie?

Wil je meer weten over Yes We Can Clinics en de aanmeldprocedure?
Neem dan contact met ons op via tel. 040 211 0311 of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Vraag een intakegesprek aan